• Change Your Currency

  • Change Your Currency

Contact us

Sunspalato

Velebitska 145, Split 21000
Follow us

Subscribe for special offers

Sunčani Split d.o.o. za turizam i usluge, turistička agencija. Šetalište Pape Ivana Pavla II 23, 21000 Split, Hrvatska | IBAN HR4624020061100850842 Erste d.d. | OIB 18553586145 | MBS 4818890 | Trgovačko društvo upisano je u Sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta: 4818890 | Temeljni kapital je 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti | Direktor Boris Miodrag

Loading...